Kết quả tìm được 322 Office For Lease
 • 18 USD 300-420-500 sqm

  Saigon Pearl

  Nguyen Huu Canh Street, Ward 21, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 45-110-150 sqm

  Saigonres Building

  Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD/sqm 100-200-600 sqm

  Him Lam Building

  Ngo Tat To Street, Ward 22, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 45-55-90-140 sqm

  Thành Phát Building

  Le Quang Dinh Street, Ward 11, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 40-57-100-187 sqm

  Aspire Office Building

  Le Quang Dinh Street, Ward 11, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 150-200-300-1000 sqm

  Zen Plaza Building

  Nguyen Trai Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 100-150-200-283 sqm

  Continental Tower

  Ham Nghi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 70-150-270 sqm

  Nice Building

  Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 150-200-300-380 sqm

  Central Park Building

  Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC.
 • 16 USD 80-135-150-515 sqm

  Golden Building

  Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 21 USD 96 sqm

  Hung Hung Thinh Building

  Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC.
 • 16 USD 150-350-610 sqm

  Dreamplex Building

  Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 157-191-470-485 sqm

  Bcons Tower

  D1 Street, Ward 25, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 80-120-200-400 sqm

  VFC Tower

  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 10 USD 35-45-65-160 sqm

  ML Building

  Nguyen Cuu Van Street, Ward 17, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 80-100-250-500 sqm

  Rosana Tower

  Nguyen Dinh Chieu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 300-400-700-1500 sqm

  Pearl Plaza

  Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 150 -200 -263 sqm

  Topaz Building

  Pho Duc Chinh Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 100-200-300 sqm

  Itaxa Building

  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 762-1100-2200 sqm

  HIU Building

  Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 70-150-180 sqm

  Lincon Building

  Vo Van Tan,Ho Chi Minh,Viet Nam
support@vnreal.vn
0989377033